İnsanoğlu ne zamandır myopi ile tanışıyor?

Myopi, gözü yakında aşırı kullanmaya bağlı göz küresinin arka kısmının uzamasından kaynaklanan bir durumdur. Yakını iyi görür,  uzağı iyi göremez. Yakın görüşlü bir göz zayıflamış bir organdır ve öyle kalacaktır. Sklerotik tam direnç gücüne ulaşmadan çok önce göz duvarları şişmişse (büyümüşse) myopi artmaya devam eder, buda duvarların daha zayıflaması ve ilerleyen yaşla birlikte organın artan yapısal zayıflaması anlamına gelir.

 Myopi eğilimi gençlerde yakın başvuru saatlerinin sayısı ile kesin olarak ölçülebilir. Bir çocuğun kusurlu olduğuna veya öyle hale geldiğini dair ilk ima, geçen yıl belirgin bir şekilde görebildiği okul odasında uzak tahtanın artık alışkın olduğu yerden çok bulanıklaşmasıdır.

Kusurlu odaklanmayı üreten neden ne olursa olsun, tüm yakın görüşlü kişiler uzaktaki nesneyi sis içinde görür. Bu sis, göz küresinin uzama derecesi veya lensin dış bükeyliği ile nispeten yakın nesneleri bile çok bulanık görecek ana hatları sahip olana kadar artar.

Myopinin artmasının nedenlerinden biri baş ve göz tıkanıklığına neden olan öne eğilme duruşudur. Atlar ot yerken myopi oluşturur, uzağa baktığında normal görüşü sağlar, vahşi ve doğal koşullarda  myopi nadirdir ve sporadiktir. Evcil hayvanlar, tavşanlar, kobaylar ve kulübede tutulan birçok hayvanlar yüksek derece myopi geliştirir.

 Kırsal kesimlerde de myopi görülmez iken, modern toplumlarda sık görülür. Almanya, Rusya, İsveç Fransa, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde yüksek oranda görülür. Bir bucuk asır önceki kitap kaynaklarını incelediğimizde myopinin erken yaşta zorunlu eğitimi şart koşan Almanya gibi ülkelerde görüldüğü tespit edilmiştir,  myopinin nedeni olarak gün ışığından mahrum bırakılan çocukların yapay ışığa maruziyeti, erken yaşta gözü yakında aşırı kullanma, öne eğik çalışma olarak belirlenmiştir. Japonların yaptığı bir çalışmada gün ışığında oyun oynayan myop çocukların ilerlemesini durduğu tespit edilmiş.

 Dr Macnamara, Hindistanın güney eyaletlerinde 3 milyon siyahi nüfusta yapılan göz taramasında neredeyse hiç myopi vakası görülmemişken,  Dr Erismann St. Petrsburgda yapılan bir çalışmada; okul dışında günde 2 saat çalışan çocuklarda myopi ,  %17, 4 saat çalışanlarda %29, 6 saat çalışanlarda % 40 çıktığı görülmüştür. ABD de yapılan bir okul taramasında ABD kökenlilerde %3 myopi, alman kökenlilerde %11 myopi olduğu tespit edilmesiyle sonradan kazanılan hastalıklarında kalıtımsal olarak aktarıldığı anlaşılmıştır, ancak kazarak olan bir hastalığın genetik olarak aktarılmadığını tespit etmişlerdir. Genç yavruların kademeli olarak gözleri bozuluyor. Bu gelecek nesiller için kötü sonuçlar doğuruyor. Her nesil sırasıyla yakın görüşlü çocukların yüzdesini attıracaktır. 2050 yılında nüfusun yarısı myopi olması beklenmektedir.

Dijital ekranlardaki mavi ışığın sarı nokta hastalığına neden olduğu, artık bilimsel yayınlarda bildirilmektedir. Gözün Sürekli ışığa maruz kalması insan vücudundaki stres hormonunu arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Gerekli tedbirler alınmazsa bu nesil 30’lu yaşlarda sarı nokta hastası olacaktır. Bu kötü gidişatın işaretleri gelmeye başladı; son 6 aydır hiç gözlük numarası olmadığı halde net okuyamayan çocuklar ile karşılaşmaya başladık.