Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı İle Yapılan İşlemlerde Muafiyet Miktarı 22 Avro Ya Düşürüldü!

Kanun Koyucumuz, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalar için bazı muafiyet ve istisnalar belirlemiştir. Bununla ilgili olarak 2009/15481 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki  4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın  45. maddesinde belirtildiği üzere; ‘’Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen eşya ile 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır. Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir.’’ denilmektedir. Yani sipariş vereceğiniz ürünün 22 Avro’yu geçmemesine ve aynı kişi tarafından süreklilik arz edecek şekilde yapılmamasına dikkat etmeliyiz. Diğer yandan 22 Avro’yu aşan bir ürün sipariş edilirse bu durumda sağlanan gümrük muafiyeti ortadan kalkacak ve gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanması devreye girecektir.

 

Şöyle ki yine aynı kararın 62. ve 63. maddelerinde belirtildiği üzere değeri 1500 Avro’yu geçmemek kaydıyla, 22 Avro’yu aşan kısım için  ürün Avrupa Birliği ülkelerinden sipariş verildiyse 18, Diğer Ülkelerden sipariş verildiyse 20, Kitap veya benzeri basılı yayın için  8 ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave  20, tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir. Öte yandan ürünün yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi hususlarına dikkat edilmesi gerekir. Getirilen eşyanın kıymeti ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

 

Bu durumu bir örnekle açıklamak istersek; herhangi bir yurt dışı alışveriş sitesi üzerinden önceki paragrafta belirtilen standartlara uygun AB ülkelerinden, fatura kıymeti 500 Avro değerinde bir  ürün sipariş ettiniz. Bu durumda muafiyet sağlanan 22 Avro’luk kısım fatura kıymetinden düşülür ve kalan 478 Avro üzerinden (AB ülkeler kapsamında olduğundan) 18’i hesaplanarak 86.04 Avro vergi olarak sizden tahsil edilir.

 

Posta ve hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ise tarafınızca ithalat beyannamesi açılması istenecek ve ürüne ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır. Bu vergilendirme işlemi yapılırken kargo ücreti dikkate alınmayacaktır.

 

Ayrıca posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla tütün, elektronik sigara ve her türlü kartuşu, alkollü ürün, kozmetik ürünlerinin getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Cep telefonu getirilmiş olsa bile sahibine teslim edilmeyecektir. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurularak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi uyarınca işlem başlatılacaktır.