İskenderun Teknik Üniversitesin ’de Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon konulu konferans düzenlendi.

prof kar-iste1prof kar-iste2

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında düzenlediği konferansta Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, kalite güvencesinin artan önemine ve modern bir kavram olarak kalite kavramına değindi

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ı İSTE’de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek “kalite deyince aklımıza mükemmeliyeti yakalama çabası geliyor. Kalite benim için, küreselleşen dünyada öğrencilerimizi hayata hazırlayarak yetkin ve liyakat sahibi bireyler yetiştirmekten geçiyor.” diyerek şöyle devam etti:

Suyun önemi çocuklara anlatılıyor Suyun önemi çocuklara anlatılıyor

“ Kaliteyi arttırma bilinciyle bu konudaki en büyük sorumluluğumuz öğrencilerimize karşıdır. Tüm akademik ve idari personelimiz bu bilinçle hareket ediyor. Ali Kuşçu, Gazali, Fuzûlî örneklerindeki gibi nerede yetiştirilmiş, kimin yanında yetiştirilmiş olduğun önemlidir. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla buradayız. En alt kademeden en üst kademeye her birimiz kaliteyi arttırmaya gönül vermiş olmalıdır ve İSTE’de çok şükür durum böyle. Birbirimize güvenerek ve işimizi çok iyi yaparak tüm eksiklerimizi birer birer tamamlıyoruz”

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, kalite güvencesinin artan önemine ve modern bir kavram olarak kalite kavramına değindi. Kalitenin çok boyutlu bir kavram olduğunun altını çizen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar, nitelik farklılıklarının artmasının kalite kavramının öneminin artışına neden olduğunu kaydetti.

 Sunumunda daha sonra paydaşların kalite algısına; yükseköğretimde kalite güvencesine; kalite güvence sistemleri ve YÖKAK’ın kalite güvencesi çerçevesine; kalite güvencesi ve akreditasyon uygulamaları konularını ele alan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar,  mükemmeliyete yolculukta her kurumun özel olduğuna değindi.

 Kendine özgü yeterliklerin geliştirilerek YÖKAK şartlarını sağlayan kendine özgü modeller geliştirebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kar, bu durumun sürdürülebilirlik açısından da kıymetli olduğunun altını çizdi. Sunumunda ayrıca YÖKAK ölçütlerinin uluslararası uyumuna; YÖKAK dış değerlendirme türlerine ve kalite güvencesinin hedeflerine değinen Prof. Dr. Kar, YÖKAK ve akreditasyon ajanslarının gündemini aktardı.

Sunumun ardından kendine yöneltilen soruları cevaplayan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’a İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci’nin hediye takdimi ile program sona erdi.

Konferansa İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İSTE Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gökhan Gündüz, Prof. Dr. Meltem Eken ve Prof. Dr. Mustafa Yüksek, İSTE Genel Sekreteri Yahya Kılıç, İSTE Yönetim Kurulu Üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı.

prof kar-iste3prof kar-iste4