İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 13 Nisan 2024 Cumartesi günü Saat 09.00’da İskenderun Belediye Kültür Sarayında toplanıyor.

Başkan Özarslan Samsun’dan Gelen Türk Bayrağını ve Toprağı Teslim Aldı Başkan Özarslan Samsun’dan Gelen Türk Bayrağını ve Toprağı Teslim Aldı

İSKENDERUN’DA YENİ BELEDİYE MECLİSİ

31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerinde alınan oylara göre Belediye Meclis aritmetiğinde Belediye Meclisinde en fazla oy alan Cumhuriyet Halk Partisi üçü kontenjandan 17 üye ile temsil ediliyor.

CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ: Ali Uyar, Yılmaz Öztürk, Mecit Boğusoğlu, Gassan Kuran, Ahmet Bülent Bozdoğan, Hüseyin Tintaş, Murat Kayış, Ahmet Gökay, Mustafa Gedemen, Ali Aslan, Selahattin Sabun, Veysi Tarhan, Uğur Yayla, İlkay Abacı, Gönül Kütük Güngör, Haydar Güvercin, Ersin Işık.

CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ: Filiz Özçörekçi, M. Suat Önde, Emin Dönmez, Ali Rıza Kekeç, Ümit Özdemir, Adem Sönmez, Tahsin Öztekin, Orhan Muşluğolu, Alper Ermisket, Cemil Demir, Bestami Algün, Mustafa Kın, Mehmet Önder Zeki Serdar Kınal.

       G Ü N D E M:

1. İskenderun İlçesi Meydan Mahallesinde bulunan 3587 nolu parsel ve yakın çevresinin Park Alanı, Ticaret – Konut Alanı, Konut Alanı, İbadet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı işlemlerine esas itirazlar sonrası yapılan değişiklikler, 14.12.2023 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, 2. askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların Belediyemiz Meclisinde görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

2. İskenderun 1.Etap (Karayılan Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

3. İskenderun 2.Etap (Azganlık Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

4. İskenderun 3.Etap (Sarıseki Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

5. İskenderun 4.Etap (Bekbele Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

6. İskenderun 7.Etap (Cırtıman Mahallesi) 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

7. İskenderun Denizciler Mahallesini kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı işlemlerine esas itirazlar sonrası yapılan değişiklikler, 03.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, 2. askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

8. İskenderun Pirinçlik Mahallesi 1378, 1379 ve 1681 Parseller ve yakın çevresini kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 04.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süre ile ilan edilmiş olup, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

9. Belediye Meclis Divan Kâtipliğine 2 adet asil, 2 adet yedek üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

10. Meclis Başkan Vekilliği görevini yürütmek üzere Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekilinin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

11. Belediye Encümeninde görev yapmak üzere 3 adet üyenin gizli oylama yapmak sureti ile seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

12. Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

13. İmar Komisyonu üye sayısının tespiti ve üye seçimi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

14. İskenderun Körfez Katı Birliği Meclisinde görev yapmak üzere 1 adet asil, 1 adet yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

15. Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 adet asil, 1 adet yedek üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

16. Meclisin Tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

17. Belediyemizde çalışan kamu personeline Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile ilgili sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet DÖNMEZ’e yetki verilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi.

18. Belediye Başkanlığının 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi.

19. Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi.

20. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre MAYIS/2024 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

Editör: Halit Sapmaz