"İnsan Hak ve Özgürlüklerini Savunmayı sürdürüyor" "İnsan Hak ve Özgürlüklerini Savunmayı sürdürüyor"
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün yürütmekte olduğu en uzun soluklu kazı projelerinden biri olan “Klaros Kutsal Alanı ve Kehanet (Bilicillik) Merkezi” tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: rss