Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal, Ulucami Caddesi Tosyalı Çarşı yan tarafında üyeleri ve STK temsilcilerinin de katıldığı toplantıda basın açıklaması yaptı.

Eğitim Sen Şub Başkanı Ünsal, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan kapsamlı değişikliklerin, özellikle 2024/2025 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak olan müfredatlarla ilgili olduğu belirtildiğine işaret ederek “Ancak bu değişikliklerin, eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak bir şekilde gerçekleştirildiği ifade etti.

Müfredat hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı, hangi kurumların bu süreçte görev aldığı ve hazırlanan programların içeriği hakkında yeterince şeffaf bilgi verilmediğini vurgulayan Ünsal “Ayrıca, hazırlık sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmemesi, yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koyuyor” dedi.

MEB'in müfredat değişiklikleriyle ilgili eleştiriler arasında, bilimsel esaslar ve laiklik ilkesinin geri plana atıldığı, dini ve siyasi ideolojilere ağırlık verildiğini savunan Ünsal, öğrencilere itaati öne çıkaran bir eğitim anlayışının benimsendiğinin yer aldığını, müfredat değişikliklerinin, eğitim sisteminde dinselleşme eğiliminin en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturduğu savundu.

MEB'in yeni müfredat değişiklikleriyle, öğrencilerin düşünme, sorgulama ve eleştirme yetilerinin kısıtlandığı, Cumhuriyet Değerleri, bilimsel eğitim gibi önemli unsurların göz ardı edildiğine işaret eden Ünsan, Eğitim Sen İskenderun Şubesi olarak, bu gelişmelere karşı laiklik ve bilimsel eğitimin savunucusu olarak mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.