Eğitim İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Hüseyin Ateş yeni vergi diliminde müjde değil, ölçeği düşürülmüş soygun olduğunu vurgulayarak insanca yaşayacak ücret, vergide atalet istediklerini söyledi.

Sağlık Parkı önünde üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan Eğitim İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Hüseyin Ateş, yanlış ekonomi politikaları sonucu ülkenin içine sokulduğu ekonomik buhrana dikkat çekerek “Halkın gösterdiği haklı tepkileri dindirmek için seçim şekerleri dağıtmaya başlayan iktidar, ufacık iyileştirmeleri devasa reformlar gibi ambalajlamaya devam etmektedir. Bunun en çarpıcı örneği ise müjde nidalarıyla açıklanan yeni gelir vergisi dilimleridir” dedi.