“Herkese haftada bir gün tatille haksız rekabet olmaz”