Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 16. yılında!