Düğünlerinde Ulutaş ailesinin mutluluğuna ortak oldular…