1 Mayıs işçi Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapan Türk-İş Hatay İl Başkanı Çakır Varan “Bugün biz emekçilerin;

·         Günün şartlarına uygun seviyede eşit ve adil ücret uygulanmasını;

·         Vergide adaletin sağlanmasını;

·         Özgürce örgütlenmemize imkan verilmesini;

·         Tüm haklarımızın korunup geliştirilmesini;

·         Gelişen üretim teknolojilerine uyum sağlayacak işçi eğitimlerinin yapılmasını;

·         İş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği şartlara uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını;

·         Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi, meydanlarda haykıracağımız gündür” dedi.

Ülkenin ekonomide yaşadığı sıkıntıya bağlı olarak yüksek oranda devam eden enflasyonla mücadele ile sağlanan ücret artışlarına rağmen, ücretlerin reel değerini düşürmesi işçileri, emekliyi dayanılması güç geçim sıkıntısına soktuğunu ifade eden Çakır Varan “Adil olmayan vergi sistemimize bağlı olarak ücretlerden yüksek oranda vergi kesilmesi ile işçi Ocak ayında aldığı ücreti yılın yarısından itibaren alamamaktadır. Ücretlere uygulanan düşük vergi dilimlerinin yarattığı bu uygulama, işçinin örgütlü olmadığı işyerlerinde ücretlerin düşük gösterilmesine; İşçinin sosyal sigorta hakkını kaybetmesini dahi göze alarak kayıt dışı çalışmaya teşvik etmesine; Ülkenin bu nedene bağlı olarak önemli miktarda vergi kaybına yol açmıştır” diye konuştu.

Sivas'ta engelli vatandaşlar akülü araçlarına kavuştu Sivas'ta engelli vatandaşlar akülü araçlarına kavuştu

Yapılan mücadelelerine rağmen halen sürmekte olan örgütlenmenin önündeki engellerin, kaçak işçi çalıştırmasını kolaylaştırdığına vurgu yapan Çakır Varan “İş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan ortamlarda çok düşük ücretlerle, çağdaş köle şartlarında işçi çalıştırılmasına devam edilmesi ülkemizin önemli sorunlarından biri olarak devam etmektedir. Sendikaya üye olmak isteyen işçinin işten çıkarılması neredeyse normal bir uygulama haline gelmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çoğu haklarından mahrum olarak taşeron işçilerin çalıştırılmaya devam edilmesi önemli bir sorun olarak gündemdedir. Halen ülkemizde kayıt dışı çalıştırılan işçi oranı yüzde 30 seviyelerinde devam etmektedir. Geçmiş yıllardan beri devam eden işsizlik yapısal sorun haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

TÜİK’in 2024 Şubat verilerine göre işsizlik oranı %8,7, erkeklerde %7,3 iken, kadınlarda %11,3 seviyesinde olduğunu kaydeden Çakır Varan şunları söyledi: “Genç nüfusun işsizlik oranı ise %15,6’dır. Genç nüfusun işsizlik oranının yüksek oluşu, geleceğimizin güvencesi olan Sosyal Güvenlik Kurumunun aktif pasif dengesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerine göre, ülkemizde her gün 5 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. İş Sağlığı, İş Güvenliği Meclisinin verilerine göre 2023 yılında 1929 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Ülkemiz ölümlü iş kazalarında Avrupa ülkeleri içinde birinci sırada, İLO’nun 12 Temmuz 2023 tarihinde güncellenen verilerine göre, dünya ülkeleri sıralamasında ise ölümcül olmayan mesleki yaralanmalar bakımından 11., ölümlü iş kazası sayısı bakımından 15. Sırada yer almaktadır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında kutladığımız Emek ve Dayanışma Günümüzde, haykırdığımız sorunlarımızın çözüme kavuşturulmasını bekliyor, tüm emekçilerimizin dayanışma gününü kutluyoruz.”

74D98028 Bab1 4Df6 B481 Aefa835220E2

Editör: Halit Sapmaz