Hafız Ferruh Muştuer Gönülleri Mest Etti Hafız Ferruh Muştuer Gönülleri Mest Etti

‘Kamuya iş yapan küçük ve orta ölçekli müteahhitler de af yasası kapsamına alınmalı’