Tüik: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %61,24 arttı, aylık %0,91 azaldı Tüik: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %61,24 arttı, aylık %0,91 azaldı
Hiçbir belirti vermeden sinsi ilerleyen aort anevrizması özellikle risk grubunda yer alan kişilerde hayatı tehdit ediyor.

Kaynak: rss