DLSS Güncellemesi, Daha Fazla Oyunu Kapsıyor DLSS Güncellemesi, Daha Fazla Oyunu Kapsıyor

En sık görülen metabolik kemik hastalığı olan ‘osteoporoz’ düşük kemik kütlesi ve kemik mikro yapısının bozulması sonucu kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile karakterize bir iskelet sistemi sorunu.