RUMELİSİAD Balkanlarla köprü oluyor RUMELİSİAD Balkanlarla köprü oluyor

KOSGEB İl Müdürlüğü tarafından İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına İl Müdürü Mustafa Öztaş, esnaflar ile KOSGEB görevlileri katıldı.

Bölgede faaliyet gösteren firmaların katılım sağladığı bilgilendirme semineri, KOSGEB Hatay İl Müdürü Mustafa Öztaş, Aralık ayı itibariyle Yeşil Sanayi destek programının açıklandığı ve taleplerin toplamaya başladıklarını belirterek “Bir yıl sürecek olan bu projeyle ilgili açıklayıcı bilgileri paylaşmak için bir araya geldik. Şartları yerine getirecek olanların bu destekten faydalanmalarını istiyoruz. 6 Şubat depremi sonrasında Hatay’da büyük sorunlar var. Bunun üstesinden gelmemiz için Kobilerimizin bu süreçten daha güçlü çıkması için çalışacağız” dedi.

Yeşil Sanayi destek programıyla ilgili KOSGEB adına Haldun Öztürk sunum yaptı.

KOSGEB YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Sunumda şunlar kaydedildi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB ile TÜBİTAK tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla devreye alınmıştır.

Proje üç bileşenden oluşmakta, birinci bileşeninde; KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik geri ödemeli destek kullandırılacak olup ‘KOBİ’lerin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı 2023-1’ ve ‘Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı 2023-2’ ilan edilmiştir. Birinci bileşen ile yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi vb. tematik alanlarda KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler KOSGEB tarafından desteklenecektir.

İkinci bileşende TÜBİTAK bünyesinde; Türkiye'de veya diğer pazarlarda yer alacak yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin veya süreçlerin geliştirilmesini içeren ve yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalar desteklenecektir. Yeşil start-up’lar, KOBİ'ler, büyük firmalar veya firma konsorsiyumlarının başvurabileceği destekler, yeşil üretime veya daha yüksek enerji ve/veya kaynak verimliliğine katkıda bulunan Ar-Ge, prototip geliştirme, standart geliştirme ve yeni ürün veya süreç geliştirmeyi içerecektir.

Üçüncü bileşende ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projenin teknik destek bileşeni altında Proje Yönetimi, İhtiyaç Analizi, Kapasite Geliştirme, Yeşil Sanayi Akademisi, Yeşil İzleme Sistemi ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma iş paketlerini yürüterek projenin etkin yönetilebilmesini sağlayacaktır.

KOSGEB YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMININ AMACI

Programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır. Program kapsamında 2023 yılında ‘Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı 2023-1’ ve ‘Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı 2023-2’ ilan edilmiştir. İlk çağrı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler desteklenecektir.

İkinci çağrı kapsamında da yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler desteklenecektir.”

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da, katılım sağlayan iş insanlarına ve bölge halkının desteklere ulaşması konusunda sürekli bilgilendirme yaparak sağladığı yardımlar için KOSGEB Hatay İl Müdürü Mustafa Öztaş’a teşekkürlerini iletti.

KOSGEB (5)KOSGEB (7)KOSGEB (4)KOSGEB (3)KOSGEB (0)KOSGEB (1)

Editör: Halit Sapmaz