E-imza’dan sonra E-mühür geliyor E-imza’dan sonra E-mühür geliyor
Sağlık alanında önemli bir role sahip olan klinik araştırmaların, tıbbi bilginin artırılmasına ve tıbbi literatüre katkı sağladığını belirten İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Güneş Özünal, klinik araştırmaların yeni tedavilerin geliştirilmesi, yeni ilaçların, tedavi yöntemlerinin ve tıbbi cihazların geliştirilmesinde kilit rol oynadığına dikkat çekti.

Kaynak: rss