İskenderun Özel Gelişim Hastanesi doktorları 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, farkındalık yaratmak amacıyla kanser, teşhisi ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi aktardılar.

Gelişim Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydemir Ölmez, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sadık Muallaoglu, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Önal ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ezgi Oymak, Kanserin ne olduğu, nasıl teşhis ve tedavi edildiği, kendi merkezlerindeki işleyiş hakkında bilgiler paylaştılar. Ayrıca korunmanın daha kolay olduğuna dikkat çektiler.

Gaziantep'ten afetezedelere diş sağlığı hizmeti Gaziantep'ten afetezedelere diş sağlığı hizmeti

Gelişim Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydemir Ölmez; “4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle bir aradayız. Dünya Kanserle Mücadele Örgütü 1933 yılında Cenevre kentinde kurulmuş ancak 2005 yılından itibaren uluslararası farkındalığı artırmak için böyle bir etkinlik düzenleme kararı almış. Dünyada kansere karşı farkındalığı artırmak için birtakım etkinlikler ve faaliyetler de bulunmak gerekiyor. Bu örgüt de bu çerçevede faaliyet göstermektedir. Biz de ülkemizde kanseri önleme ve riski azaltma prensibi ile ulusal kanser tarama programları yürütülmektedir, bunlar bakanlıkça yürütülüyor, ketem aracılığıyla. Ketem, tarama programları ile kanserin erken teşhisi için faaliyet göstermektedir” diye konuştu.

Hem kanser, hem de kendi merkezleriyle ilgili bilgiler vermek için bir araya geldiklerini aktaran Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sadık Muallaoglu; “Kanser kalp hastalıklarından sonra en sık ölüme neden olan ikinci hastalık. Tüm dünyada yılda yaklaşık 15-16 milyon yeni kanser hastalığı tanısı konuyor. 2030 yılında bunun daha da artacağı 25-30 milyona çıkacağı tahmin edilmekte. Kanserde farkındalığı anlamak, hem de erken teşhisi yapmakla bir sürü ölümlerin önüne geçilebilir. Dünyada en sık olan kanserler, erkeklerde akciğer kanseri ve kadınlarda meme kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri olarak gidiyor. Bizim bölgemizdeki sıklıkta aşağı yukarı aynı. Bizim burada en sık karşılaştığımız meme kanseri, akciğer kanseri, kolon ve prostat diye gidiyor. Dünya ortalamalarına uyuyor bizim buradaki hasta sayısı. Biz yılda kendi kemoterapi ünitemizde 1000 tane yeni vaka tespit ediyoruz. Kemoterapi ünitemizde biz ayda 370-380 hastamıza kemoterapi veriyoruz. Radyoterapi ünitesi ile ortak çalışıyoruz, multidisipliner çalışmak için uğraşıyoruz” dedi.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Önal; “Kanser tedavisini üç kısım olarak değerlendirdiğimizde, hem hastaya çok zor, hem hasta yakınlarına, hem de hekimlere çok zor, özellikle akademisyen hekimlere daha da zor. 2022 istatistiklerine bakacak olursak erkeklerde en sık görülen kanser türü prostat, akciğer, kolon ve rektum kanseri olarak geliyor. Kansere bağlı ölüm sıralamasına bakıldığında erkeklerde birinci sırayı akciğer kanseri alıyor. Kadınlarda ise bu sıralama meme, akciğer ve kalın bağırsak kanseri olmakla birlikte kadınlarda da yine en sık kansere bağlı ölüm sebebi akciğer kanseri olarak raporlanmış. Kadın popülasyonunda diğer kanser türlerinde yakalanma sıklığı az olmakla birlikte kadın toplumlarında sigara kullanımının daha da fazlalaşmasına bağlı olarak akciğer kanseri oluşma olasılığı daha fazla olarak görülüyor. Erkeklerde ise bu oran tam tersi akciğer kanseri sıkı yasak programlarına riayet edilmesine paralel olarak ciddi oranda azalma görülüyor ama maalesef akciğer kanseri tedavisinde çok ciddi yüz güldürücü gelişmeler olmamasına bağlı olarak da ölüm oranları yine yüksek olarak görülmüş” şeklinde konuştu.

Toplantıda son olarak konuşan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ezgi Oymak ise; “Geldiğimiz zamandan beri burada tam zamanlı olarak hizmet veriyoruz ve bu sürecin içerisinde pandeminin tamamı da dahil. 5 sene içerisinde her sene giderek artış gösteren oranda poliklinik hizmetleri verdiğimiz ve tedavi sunduğumuzu görüyoruz. 2017’de ilk başta 200 hasta gibi bir oranla başladığımız bu süreç 2022 yılı içerisinde 475 radyoterapi verilmiş hastaya tekabül ediyor. Bu da iş gücümüze oranladığımız zaman dünya standartlarında tavsiye edilenin 2-2,5 katı kadar hastaya hizmet sunduk anlamına geliyor. Bu tek başımıza yaptığımız yapabileceğimiz bir iş değil, onkolojik tedavileri ekip işidir. Radyasyon onkolojisi tıbbi onkoloji ve cerrahi onkoloji bölümünü görüyorsunuz burada. Diğer branşlardan destek görerek onkoloji hastalarının tedavilerini veriyoruz” dedi