Eğitim programı boyunca İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, misyonunu, vizyonunu, etik değerlerini, iç ve dış paydaş analizlerini, stratejik amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için planlanan stratejik faaliyetleri detaylı bir şekilde ele aldı. Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve personelleri, eğitim sonuçları ve yapılan planlamalar hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu stratejik planlama çalışmaları, Odanın gelecekteki yol haritasını belirlemede ve hedeflerine odaklanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimin sonuçlarıyla birlikte, Odanın yönetim kademesi ve çalışanları, belirlenen stratejileri etkili bir şekilde hayata geçirme konusunda daha hazır hale gelmiştir.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nden YKS’de “Büyük” başarı KAYMEK Gençlik Merkezleri’nden YKS’de “Büyük” başarı

Bu çalışmaların, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın hem üyelerine hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacak yeni projeler ve girişimlerin geliştirilmesinde önemli bir adım olduğu belirtilmektedir.

B E S L E M E0Besleme (8)Besleme (7)Besleme (3)Besleme (2)

Editör: Halit Sapmaz