Hatay Baro Başkanı Açıkalın yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Bu olay da göstermiştir ki, kadına ve çocuğa yönelik saldırı ve istismara karşı yasa koyucular gecikmeksizin yeni ve caydırıcı yasal düzenleme yapmak zorundadır.

Ayrıca, bu suçların mücadelesinde tüm eğitim araçları etkin biçimde kullanılmalı ve bu yolla suça yönelimin de önü alınmalıdır.

 

İnfaz yasasındaki düzenlemeler bu suçlar bakımından ağırlaştırıcı şekilde düzenlenmelidir. Keza bu ve benzeri olaylardaki artış ta dikkate alınarak İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı yeniden gözden geçirilmelidir.

Hatay Barosu olarak bu vahim olayın hukuki sürecini de hassasiyetle takip edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız”