Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nın ham madde tedarik sorununa destek olabilmek adına kurulan Mezra Ziraat tarıma elverişli olmasına rağmen işlenmeyen arazileri ülke ekonomisine kazandırmak ve bölge çiftçisini modern tarıma yöneltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.