Efrs Sempozyum 4

İzmir’de iki gün süren EFRS’2024 – 9. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu, sona erdi. Ulusal ve uluslararası firmaların ilgi gösterdiği sempozyumun başkanlığını yapan Ekinciler demir çelik sanayi A.Ş. Genel Müdürü Fatih Keseroğlu, sempozyumun bu yılki bu seneki temanın günümüzün ve geleceğimizin önemli konularından biri olan sürdürülebilirlik üzerine olduğunu belirterek “Bildiğiniz gibi, sürdürülebilirlik sadece çevresel sorunların çözümünü tanımlayan bir kavram olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu kavram, ekonomik ve toplumsal yapımızı, gelecek nesillere olan sorumluluklarımızı da kapsayan geniş bir açılıma sahiptir. Çevreyi korumayı desteklerken aynı zamanda ekonomik büyümeyi ve sosyal eşitliği sağlamayı da amaçlayan bir kavram. Daha özet bir tanımla ise gelecekte daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için şimdiden atmamız gereken adımlardır aslında. Kurumlar ve bireyler olarak hepimizin sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de katkıda bulunması gereken bir iş birliğidir aslında sürdürülebilirlik. Bu düşünceyle yürütme kurulu olarak bu seneki mottomuzu ‘Sürdürülebilir Çelik; Güçlü Yarınlara” olarak seçmeyi uygun gördük” dedi.

Genel Müdür ve sempozyumun Başkanı Fatih Keseroğlu, çeliğin çok önemli bir metal olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi:

“Çelik arlığıyla, dayanıklılığıyla, kolay işlenebilir olmasıyla, dünyada en yaygın kullanılan metaldir. Çelik, M.Ö. 3.000’li yıllarında Mezopotamya’da meteorlardan elde edildiği günden bugüne, insanlığın sürdürülebilirliğine büyük hizmetler vermiş, medeniyetlerin gelişiminde büyük rol oynamış olan ve bir çağa adını vermiş olan bir metaldir. M.Ö. 2000'lerde Anadolu'da Hititlerin demiri yaygın olarak ilk kez kullandığı günden bugüne üretim hikayesi evrilerek sürekli gelişen çelik, tarih boyunca insanlığın gelişiminde hayati bir rol oynamış ve insanlığın günlük yaşamında sürekli artan bir oranda yerini almıştır.”

Efrs Sempozyum 3

            DAHA TEMİZ BİR MİRAS BIRAKMALIYIZ

SASKİ’den yoğun bayram mesaisi SASKİ’den yoğun bayram mesaisi

Kütlesel üretiminde son 50 yıl içerisinde çeliğin hayatın her noktasına girdiğine işaret ederek “Son 50 yılda adeta bir patlama yaşanan inşaattan otomotive, enerjiden savunmaya sanayine, tarımdan gastronomiye birçok sektörde kritik bir öneme sahip olan çelik, enerji yoğun ve çevresel açıdan yüksek maliyetiyle bir kez daha insanlığın sürdürülebilir bir gelecek yaratmasında kritik bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Artık sürdürülebilir çelik üretimi, çevresel etkileri azaltmak ve geleceğe daha temiz bir miras bırakmak adına büyük önem taşımaktadır. Sempozyumda, sürdürülebilirlik ana başlığı altında hammadde ve enerji-karbon nötr Çelik, kaynak yönetimi-yenilikçi üretim teknikleri, yapay zeka ve İ-S-G. konularını belirledik” diye konuştu.

İki gün süren ve adeta çeliğin nabzının attığı sempozyumda uzmanlar ve özel sektör temsilcileri, çelik üretiminde sürdürülebilirlik yolunda elde ettikleri başarılar ve karşılaştıkları zorluklar dile getirilirken, beklentiler de masaya yatırıldı.

Efrs Sempozyum 1Efrs Sempozyum 2Efrs Sempozyum

Editör: Ufuk Aktug