Bursa Tabip Odası, emekli hekimlerin açlık sınırının altında maaşlarla mücadele verdiğini ve sağlık alanındaki bu adaletsizliğe son verilmesi gerektiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası, Türkan Saylan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında emekli hekimlerin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Kamu emekçileri ile emeklilerin talepleri... Kamu emekçileri ile emeklilerin talepleri...

Açıklamaya; Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muhsin Güllü, Bursa Tabip Odası Emekli Hekimleri Komisyonu adına Dr. Ali Erdal Baççıoğlu, Bursa Tabip Odası geçmiş dönem başkanlarından Dr. Ahmet Doğan, Dr. Güzide Elitez, Dr. Ertuğrul Aydın, Dr. Levent Tufan Kumaş ve Bursa Tabip Odası Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu Başkanı Dr. Seçkin Kara katıldı.

Bursa Tabip Odası adına açıklama yapan Dr. Kenan Ergus, Türkiye'de çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı 2002 yılında yüzde 36,6 iken, 2023 yılında yüzde 55,3’e yükseldiğine dikkati çekerek, "2002 yılında emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken, 2024 yılının başında bu oran yüzde 27,7’ye gerilemiştir. Bu artış sadece emekli hekimlerin değil ülkemizdeki tüm emeklilerin geçinmek için çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını göstermektedir. Her geçen yıl şiddetini arttıran emek karşıtı düzenlemelerin, uygulanan ekonomik politikaların vebalini milyonlarca insan çekmektedir” dedi.

BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan hekimlerin maaşları arasındaki farkın, emekli hekimler arasındaki eşitsizliği ve ayrımı daha da derinleştirdiğini vurgulan Dr. Kenan Ergus, “Emekli hekimlerimizin insanca yaşam koşullarına kavuşabilmesi için, acil olarak taleplerin yerine getirilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Açıklamada, emekli hekimlerin geçimlerini sağlamak için tekrar işgücü piyasasına dahil olmak zorunda kalmakta, özel hastaneler veya ortak sağlık güvenlik birimlerinde (OSGB) düşük ücretlerle, uzun çalışma saatleri ve uygunsuz çalışma koşulları altında çalıştığına vurgu yapılarak, emekli hekim maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması ve hekimlik mesleğinin toplumsal faydası ve değeri bakımından tartışılmaz ve karşılaştırılamaz nitelikte olduğu, emekli hekimlere de hak ettikleri bir aylık bağlanması konusundaki çağrılar yinelendi.

Kaynak: igf