Hataylı Osmanlılar, Doğu Akdeniz’de Bir Liman Kenti: İskenderun (1914-1919) ve Tarsuslu Osmanlılar kitaplarının yazarı Kent Tarihi Uzmanı Doç. Dr. Naim Ürkmez İMEAK Deniz Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Adnan Yener ve Yönetim- Meclis Üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda İskenderun’un Osmanlı döneminden bu yana gelişimini anlattı.

 

İskenderun’un o dönemine ait demografik ve ekonomik gelişimiyle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Naim Ürkmez, tarihsel süreçte her daim stratejik konumda bulunan İskenderun’un Halep hinterlandının güvenilir bir limanı olması hasebiyle Basra’ya kadar olan bölgeye hitap ettiğini ve limanın işlerlik kazanması ve iskan sorununun çözülmesiyle 19. Yüzyıl başlarından itibaren bu önemini daha da arttırdığını söyledi.

 

1500’lü yıllardan itibaren İskenderun Limanından öncelikle Londra’ya başlayan deniz ticaretinin her geçen yüz yılda artarak devam ettiğini belirten Doç. Dr. Sönmez, 1 Mart 1890 ile 28 Şubat 1891 tarihleri arasında İngiliz, Avusturya, İspanya, Fransız, Yunan, İtalyan, Rusya bandralı 515 geminin 290 bin ton yükü tahmil-tahliye ettiklerini ifade etti.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu da konuk etmekten memnun oldukları ve paylaşımlarından dolayı teşekkür ettiği Doç. Dr. Naim Sönmez’le birlikte İskenderun kent tarihini araştırma çalışması yaparak kitaplaştıracaklarını kaydetti.