Haber Detayı
26 Ekim 2004 - Salı 07:45
 
HAVA KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ
ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ… İNS
Arşiv Haberler Haberi
HAVA KİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ… İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ OLAN TESİSLERİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İÇİN EMİSYON ÖN İZİN VE EMİSYON İZNİ ALINACAK…Sanayi ve enerji buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak amacıyla hazırlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girdi.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazeteʹnin bugünkü sayısında yayınlandı.Yönetmelikle, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine zarar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmaması amaçlanıyor.Yönetmelik bu amaca ulaşmak için tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli ön izin, izin, şartlı ve kısmi izinbaşvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisindeki hava kirliliğinin önlenmesi tetkik ve tespiti ile tesislerin, yakıtların, hammaddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin esasları kapsıyor.Söz konusu yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumuʹna verilen yetki alanına giren, insan sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerin üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, radyasyonundan korunmasında, ilgili tesis, alet ve düzeneklerde; işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri atmosferlerinde (açık ortam hariç); hava alıcı ortamına baca, kapı, pencere ya da benzeri açıklıklardan herhangi bir emisyonun olmadığı tesis, alet ve düzeneklerde uygulanmayacak.EMİSYON ÖN İZİN VE EMİSYON İZNİ ALINACAKAynı yönetmelikte izne tabi tesisler, izin alma, izne tabi olmayan tesisler için uygulanması gereken esaslar da belirlendi.Buna göre, çalışmaları ve yapısı nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan ve yönetmelikte belirtilen tesislerin kurulması ve işletilmesi için Emisyon Ön İzin (planlama aşamasında) ve Emisyon İzni (işletme aşamasında) alınması gerekiyor.Yönetmeliğin EK 3 Liste Aʹda yer alan Enerji üretimi; Taş, toprak, cam, seramik ve yapı malzemeleri, Çelik, demir ve diğer metallerin üretilmesi ve işletilmesi gibi tesislerin izni Çevre ve Orman Bakanlığı, EK 3 Liste Bʹde yer alan tesislerin izni ise İl Mahalli Çevre Kuruluʹnun uygun görüşü alınarak Valilik tarafından verilecek.Emisyon iznine tabi tesisler için esaslar ve sınır değerler; Tesislerin hava kirlenmesine katkı değerlerinin hesaplanması ve hava kalitesi ölçümü; Kirletici vasfı yüksek tesisler için özel emisyon sınırları da yönetmelikle belirlendi. Bu arada tesis sahipleri veya işleticileri tesislerinde üretimden, yakıt tüketiminden ve yakma sistemlerinden kaynaklanan sera gazlarını azaltıcı önlemleri almak ve emisyon raporlarında alınan önemleri belirtmekle yükümlü olacaklar. Yönetmelik kapsamına giren tesisleri işletenlere ve sahiplerine, yönetmelik hükümlerine uymamaları halinde idari yaptırımlar da getirildi.Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kurulmuş ve emisyon izni almış tesisler, yönetmelikte yer alan esas ve sınır değerlere 2 yıl içinde uymak için gerekli tedbirleri alarak Emisyon İzin belgesini yenilemek amacıyla valiliğe başvuracaklar. Yetkili merciler bu başvuruları 6 ay içinde değerlendirerek sonucu bağlayacaklar. Organik, inorganik ve diğer özel toz emisyonları, organik inorganik gaz ve buhar emisyonları ve kanserojen maddeler ve bunlar için verilen sınır değerler, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yönetmelikte belirtildiği şekilde olacak.Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce Çevre ve Orman bakanlığı ve valiliklere intikal etmiş emisyon izin dosyaları Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğiʹne göre değerlendirilecekler. Emisyon izin dosyasını yetkili mercie teslim etmiş olan tesisler ise Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliğindeki hüküm ve sınırlara 2 yıl içinde uyacaklar.
Kaynak: (Org) - iskenderun.org Editör: Halit Sapmaz
Etiketler: HAVA, KİRLİLİĞİ, YÖNETMELİĞİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı