ramazan 2021


kehribar - logo yanı
Haber Detayı
30 Mart 2021 - Salı 17:06
 
Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararını Açıkladı
Hatay’ın Yüksek Riskli İller arasında olması ile birlikte ne gibi uygulamalar getirilecek konusunda meraklar giderildi.
- Haberi
Hatay İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararını Açıkladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan imzasıyla İl Hıfzısıhha kurulu kararı açıklandı

 

KARARLAR :

 Yeni bir karar alınıncaya kadar İlimiz Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İlimizde

1. Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler dahil diğer eğitim kademele[1]rinde eğitim öğretimin faaliyetlerinin, 01.03.2021 tarih ve 8 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 1. Maddesi ile belirlenen usul ve esaslara göre süregelen uygulamanın aynen devam edilmesine,

2. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

 Hafta içi günlerinde; akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ise sürdürülmesine,

 Hafta sonlarında ise; Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

 Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıt[1]lamasından Muaf Yerler Ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şeklide) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler[1]de şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

3. Yemeiçme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıra[1]athane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma

Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde 50 kapasite sınırlaması ile mekânda bulunabile[1]cek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmesine,

 Yemeiçme yerlerinin 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gelal şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vere[1]bilmesine,

4.Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuru[1]luşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı an[1]da bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürümesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında baş[1]kaca bir hüküm bulunmadığı taktirde en az 3 gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu ku[1]rum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına ria[1]yet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

5. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayır[1]mak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine, Ayrıca nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolü[1]nün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizas[1]yon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah ve[1]ya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesin[1]den Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,

Ancak bu hafta sonu (4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Pazar günü için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklinde[1]ki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,

6. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna ve masaj salonu gibi işyerlerinin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapmak ve 50 kapasite sınırı vb. salgına yönelik kurallara uymak şartıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyetlerini sürdürmelerine,

7. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

8. 2021/06 nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. İçişleri bakanlığının 30.03.2021 tarih ve 5676 sayılı genelgelerine istinaden salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve

desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

9.Kaymakamların koordinasyonunda İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilmesine,

Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, ilçe nüfusunun yaş ortalaması, ilçe dışından kaynaklı sorunlar vb. ilçe bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalış[1]maların kaymakamlıklar ve ilgili kurum kuruluşlarca ve aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine,

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Hatay, İl, Hıfzıssıhha, Kurulu, Kararını, Açıkladı,
Yorumlar
Haber Yazılımı