avukatcihangir @ hotmail.com

Evet konu sıcak çok söylenen konuşulan konular, biraraya getirelim ve belki onlarda okur diyerek başlayalım.Ve her dem taze bir konu,ne zaman yazılsa hangi yıl yada anda populer olacağı gündemde olacağı kesin.Seçimler yaklaştı.Adaylar belirlendi,elbet yine vatandaşların isteği yansıdımı yada ne kadar yansıdı.Gerek bir vatandaş olarak gerekse yolda sokakta mahallede,işte her eğitim ve yaş seviyesinde temel beklenti ki tüm araştırma sonuçlarından önce eklemek lazımdır ki,bu isteklerle beraber milletvekilleri sadece seçildikleri bölgeyi veya kendilerine oy verenleri değil bütün milleti temsil ederler..Meclisteki görevleri hariç,anayasada milletvekilleri için öngörülen vazifeler dışında  önemli olan bir diğer husus da milletvekili seçen vatandaşın vekilden neler beklediğidir...

            En temel kaygının iş, aş, ekonomi, hayat mücadelesi, adil yargılanma, milletvekillerinin halka olan yakınlığı, beklentileri, belediye hizmetleri ve kısaca huzurlu yaşam olduğu kesindir.

            Vatandaş güler yüz istiyor, kavgadan bıktı. Ailesinde kavga, tv de kavga, her yerde çatışma diyalektiği, elbet yanlış, bu bir yere kadar kazandırır ya sonrası kayıp bir nesil ve gelecek.

            Ancak belirtelim meslek guruplarına göre beklenti değişiyor, öğretmen doktor, avukat, memur hep kendi işinin özelliğine göre isteklerde sıralıyor buda doğal.

 

            Başlıkları, kısaca özetlersek, -Halkın vekili olmalılar,-işsizlik,ve çalışanın hakları yeterince korunmuyor,-davalar çok uzuyor,adalet yetersiz kalıyor,-Yaşanabilir şehirler ve sosyal alanlar,yaşam kalitesi,-gıda ve fiyat garantisi,gdo ya hayır.-çiftçi üreticiye,küçük esnafa destek, eşit dağıtılan destek,üretimi teşvik,-Devlet masrafları kısılmalı,-Ankaraya giden bizi unutuyor,burnu kalkıyor,-Üreten Köylüyü Destekleyen Vekil İstiyoruz,

-Mecliste Uyuyan Değil, Çalışan Vekil Olmalı,-Bölgenin sorunları en üst merciye ulaştırılmalı,kamuoyuna bilgi verilmeli,-ayda bir sivil toplum örgütleri ve halkla halk günü,

-Kadın Vekil Sayısı Eşit Olmalı,-Toplumsal barış,nezaket,özveri,daha iyi bi ortam ve gelecek

-Dış politikada etkin katılımcı kalıcı çözümler,-düşünce özgürlüğü,-eğitim öğretim,--kentleşme ve sorunları...Artı milletvekili davaranışı nasıl olmalı,daha uzun uzadıya yazılabilir isede kısaca;

-Milletvekilleri her şeyden evvel kendi vatandaşlarının çıkarlarını gözetmelidirler. Farklı çıkar odaklarının menfaatlerini hiçbir şekilde vatandaşın menfaatinin önüne koymamalıdırlar. Kişisel çıkardan önce tolum çıkarı gelmelidir.

-Toplumun her kesimini kucaklamalı, ayrımcı söylem ve politikalardan uzak durmalıdırlar. Birleştirici, ortak bir paydada toparlayıcı görev üstlenmelidirler.

-Güçlerini ve nüfuzlarını kamu hizmetlerinde çeşitli kademelerde görev yapan memur ve bürokratlar üzerinde baskıya neden olacak şekilde kullanmamalıdırlar. Milletvekilleri kendilerine sunulan imkânları kişisel amaçlar uğrunda değil, yapmakla mükellef oldukları hizmetler doğrultusunda kullanmalıdırlar.

-Milletvekilleri eğer çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işe alım veya atama gibi konularda karar verecek noktadaysalar, bu kararları mutlaka tarafsız bir şekilde vermelidirler. Tarafsızlık, iş yapma kabiliyeti ve kamu yararını göz önüne alarak bu atamaları yapmalıdırlar. Milletvekilleri içerisinde bulundukları tüm faaliyetlerinde, vatandaşlara karşı son derece açık ve şeffaf olmalıdırlar. 

-Milletvekilleri, yaşayışları, davranışları, fikirleri ve konuşmalarıyla topluma örnek olmalı ve öncülük etmelidirler.

-Milletvekilleri sadece bugünün problemlerini çözmekle yetinmemeli, gelecek hakkında da planlar kurup bunları icra etmeye çalışmalıdırlar.

-Milletvekilleri, halkın vekilleri oldukları için, halkın uygun gördüğü ve halkın seçebileceği vekillerden oluşmalıdırlar..! Halkına bir şeyler kazandırmış kişiler vekil olarak seçilmeli, halkın sevdiği ve güvendiği kişiler halkı temsil etmelidirler.Biz aracı olduk,dile getirdik,yazdık,yararlı olması dileklerimizle.