nyildiz @ iskenderun.org

Yüzde 44.7 şiddet görüyor...

Yüzde 68.7 eşi tarafından öldürülmekten korkuyor…

Şiddeti gören kadınlar yüzde 58.4 ü ‘Gidecek yerim yok!’ diyor.

Kadın anketörlerin yüz yüze görüşerek yaptığı araştırmaya göre: kadınların yüzde 44.7’sinin şiddet gördüğü, şiddet görenlerin yüzde 67.8’inin ‘Eşim beni öldürmekten korkuyorum’ dediği vurgulanıyor.

 

Sadece kadın oldukları için adına insan diyemeyeceğim bu şiddete eğilimli aşağılık insanlar topluğunun erkek olmaları, kendilerine bir lütuf sayarak şiddeti ve öldürmeyi kedilerine hak sayan bu mahlûklar unutmasınlar ki; kendilerini de doğuran bir kadın…

 

Hayatımızın her alanında kadın bulunmaktadır. Bugün nüfusumuzun yüzde 49.8 ini kadınlar oluşturuyor, yani kadın ve erkek sayısal olarak da eşit…

 

Kadına zulüm etmek, aslında sizi doğuran annenize yapılmış bir vicdansızlıktır. Şiddetten beslenen bu mahlûklar, insan bile olmazlar. Bunlar, kadınsız bir dünya olmayacağını ve onlarsız bir hayatın idame ettirilemeyeceğini bilemeyecek kadar beyinden yoksun varlıklar olsa gerek!

 

Türkiye’de kadın olmak, şiddet görenlerin yüzde 68’lere vardığı ülkemizde kadın olarak yaşamak gerçekten zor. Sormak isterim, anaç yönüyle kutsal sayılan bu kadınlar sizlere ne yaptı? Sizlere eş oldu, her iş alanda çalışarak aile ve yurt ekonomisine katkılar verdi, hayatı paylaştı.

 

Nedir bu kin, bu zulüm…

Devletimizin bu konuda yeterince yaptırımı olmadığı için, yasalardaki boşluktan yararlananlar kendilerinde şiddet ve öldürmeyi hak görüyorlar. Hal böyle iken kadınlarımız nasıl korunacak? Devletimiz nasıl caydırıcı en ağır cezaya çarptıracak kanunları çıkarıp uygulamaya koyacak mı, hep beraber görelim…

 

Dedim ya; kadın hayatımızın her alanında, başbakan, bakan, milletvekili, mühendis, doktor, öğretmen, hemşire, taksi şoförü, aşçı, çiftçi, inşaatçı, işçi ve birçok meslek dalında çalışan, üreten aile ve ülke ekonomisine katkıları olan daha önemlisi de onlar birer anne…

 

Lütfen kadınlarımıza her birey sahip çıksın, onlar bizim kadınlarımız, kadının olmadığı bir dünya insanlığın ve hoşgörünün yok olduğu gündür...