CHP Genel Merkezin tüm yurtta eş zamanlı yaptığı açıklamayı İskenderun İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Selçuk da okuyarak Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısına tepki gösterdi.

 

CHP Teşkilat binasında düzenlenen toplantıya katılan İlçe Başkanı Yusuf Mansuoğlu da mevcut siyasi iktidarın özellikle eğitim sistemindeki çarpıklıkları hızla yukarı doğru çektiğini savunarak “Şimdi eski tarihteki medreselere dönülürken, çocuklarımız için kitaplık yerine ayakkabılık konuluyor. Müftülere nikahla ilgili sorumluluk verilmesinin ardından onlara şunu söylüyorum çekin ellerinizi çocuklarımızın üzerinden” dedi.

 

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilgün Selçuk da, Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısının alt komisyondan geçtiğine dikkat çekerek “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olma özelliği, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek mutlak bir hükümdür. Anayasamızın 174. Maddesi’ne göre devletin asli görevi devrim yasalarını uygulamak ve toplumun çağdaş uygarlık düzeyine çıkartılmasıdır. Ayrıca anayasanın 10. Maddesi de kanun önünde eşitlik düzenlemesini içerir. Bu düzenlemeye göre herkes dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrımı gösterilmeksizin kanun önünde eşittir” diye konuştu.

 

CHP’li Selçuk, Müftülere tanınan nikah kıyma yetkisi ile; hukuk devleti olma ilkesi, kanun önünde eşitlik ilkesi, devrim yasalarının değiştirilememesi ve laikliği koruma ilkesi ihlal edildiğini savundu. Söz konusu tasarının kabulüyle anayasa suçu işlendiğini de vurgulayan Nilgün Selçuk “Cumhuriyetimiz bir hukuk devrimine dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşunun harcında hukuk vardır. Kadınların özgürlüğü, eşitliği, birey olmaları Cumhuriyetle teminat altına alınmıştır. Biz Cumhuriyet kadınları, hukuku savunarak, anayasayı savunarak, devrim yasalarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ü savunarak yolumuza devam edeceğiz. Ülkemize getirilmek istenen islam devleti olma dayatmasına karşı, kadın yurttaş kimliğimiz ile, mücadelemizi asıl iş olarak önümüze koyacağız. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi toplumda yaratılmak istenen kutuplaşmayı daha da arttıracaktır. Toplumsal yaşamda, nikahını belediyede veya müftülükte kıyanlar olmak üzere yeni bir ayrımcılık çıkacaktır. Oysa resmi nikah yurttaş olmanın, kanun önünde eşit olmanın teminatıdır” şeklinde konuştu.

 

Selçuk, Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısı kabul edilemez olduğunun altının çizildiği açıklamanın devamında şunları kaydetti: “Müftülerin görevi kanunla belirtilmiştir. Bu kanuna göre müftülerin görevi, Diyanet İşleri Başkanlığı yönergesinin 90. Maddesinde, “İslam dininin; iltikat, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işlerini yürütmek” olarak belirtilmiştir. Bu durumda müftülerin görevi sadece müslüman olan vatandaşlarımıza yöneliktir. Oysa Cumhuriyet herkesindir ve herkes kanun önünde eşittir. Öyleyse herkes devletin tüm olanaklarından eşitçe yararlanmalıdır ve kimseye siyasi ve kişisel ayrımcılık yapılmamalıdır. Anayasanın 24. maddesi de bu hükmü içerir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk’e, cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve özgür yurttaş olma hakkımıza sahip çıkacağız.”