Sakarya Mahallesi’ndeki atıl durumda bulunan binayı, kız öğrenci yurduna dönüştürmek üzere TÜRGEV’e bedelsiz verilmesiyle ilgili madde çok hararetli tartışmalar arasında İskenderun Belediye Meclisinde onaylandı.     

 

İskenderun Belediye Meclisi Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında Şubat ayı oturumu yapıldı. Altı maddelik gündemle toplanan Belediye Meclisi, Mülkiyeti Belediyeye ait 5.353.05 m2 yüzölçümlü Aşkarbeyli mıntıkası 6683 nolu parselin TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı)na öğrenci yurdu yapma maksadıyla 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi hararetli tartışmalara hedef oldu. Karar, 15+1 meclis üyesi evet oyu verilince, oy çokluğuyla atıl durumdaki yapı yurt yapılması şatıyla, Türgev’e bedelsiz olarak verildi.

 

Gündemde bulunan;

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konarlı mıntıkası 283 ada 36 nolu parsel üzerinde bulunan 2 adet mesken vasıflı taşınmazların satışı yapılacağından, satışı yönünde meclis kararı alınması ve alınan meclis kararının uygulanmak üzere Encümene gönderilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile red edildi.

 

3-Belediyemizde görev yapan memur personellerin terfi ve intibaklarının aksamadan yapılabilmesi, tıkanmış olan kadroların mükteseplerine uygun hale getirilmeleri için kadro tadillerinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,oy birliği kabul edildi.

 

4-Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 24.01.2018 tarih ve E.3949 sayılı yazısına istinaden Muhtarlıklar Müdürlüğü adıyla yeni bir müdürlük kurulması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,oy birliği ile kabul edildi.

 

5-1. Mıntıka 2113 nolu parsele yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu,oy çokluğu ile kabul edildi.

 

6-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Mete Aslan Bulvarında bulunan bir adet büronun 3 yıllığına tekrardan Türkiye Muharipler Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazılı önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gelmediğinden bir sonraki meclise ertelendi.